De Raad van Bestuur van Mutares SE & Co. KGaA heeft met goedkeuring van de Raad van Commissarissen van Mutares Management SE besloten om de dividendstrategie te actualiseren. Dienovereenkomstig blijft de Raad van Bestuur vasthouden aan een duurzaam ontworpen dividendstrategie, die nu voorziet in een minimaal jaarlijks dividend van EUR 2,00 per dividenddragend aandeel voor de aandeelhouders in de toekomst, waarmee het basisdividend van EUR 1,00 per aandeel, dat eerder door Mutares werd gecommuniceerd als een minimale jaarlijkse doelstelling, wordt verdubbeld.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn ervan overtuigd dat deze doelstelling continu kan worden gehaald dankzij de inmiddels bereikte groepsgrootte van Mutares - ongeacht het mogelijk volatiele bedrijfsmodel van Mutares met betrekking tot de winst en de instroom van kasmiddelen in afzonderlijke boekjaren.