Myers Industries, Inc. kondigde aan dat de Raad van Bestuur een driemaandelijks dividend in contanten van $0,135 per aandeel heeft goedgekeurd, betaalbaar op 5 juli 2023 aan aandeelhouders die op 16 juni 2023 in het aandelenregister zijn ingeschreven.