NACL Industries Limited heeft tijdens haar 36e AVA op 22 september 2023 een dividend van INR 0,25 per aandeel (d.w.z. 25% op het gestorte aandelenkapitaal van het bedrijf) vastgesteld voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2023.