Nanjing Tanker Corporation heeft voorlopige winstvooruitzichten gegeven voor het jaar 2019. Voor het jaar voorspelt de onderneming dat de nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming in 2019 tussen de RMB 820 miljoen en RMB 900 miljoen zal bedragen, met een stijging van tussen de RMB 459,75 miljoen en RMB 539,75 miljoen vergeleken met dezelfde periode van het jaar ervoor en met een stijging van tussen de 127,62% en 149,83% op jaarbasis. De nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming na uitsluiting van buitengewone winsten en verliezen zal tussen de RMB 8 10,97 miljoen en RMB 890,97 miljoen bedragen, met een stijging tussen de RMB 520,51 miljoen en RMB 600,51 miljoen en een stijging tussen de 179,20% en 206,74% vergeleken met dezelfde periode van het jaar ervoor.