Nanjing Tanker Corporation heeft winstverwachtingen gegeven voor het eerste kwartaal van 2020. De Vennootschap voorspelt dat de nettowinst toekomend aan de aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming in het eerste jaar 2020 tussen RMB 1,1 miljard en RMB 1,2 miljard zal bedragen. De nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming na uitsluiting van buitengewone winsten en verliezen zal tussen de RMB 637,34 miljoen en RMB 737,34 miljoen bedragen.