Nation International Edutainment Public Company Limited (de "Onderneming") kondigde aan dat op 23 september 2022 de Onderneming en SuperRich Currency Exchange (1965) Company Limited ("SuperRich") gezamenlijk een joint venture bedrijf hebben opgericht, namelijk SuperRich Turtle Exchange Company Limited (de "JV Co"), waarin de Onderneming 51% van de totale aandelen bezit. De details van de transactie zijn als volgt: Naam van de JV Co: SuperRich Turtle Exchange Company Limited; Maatschappelijk kapitaal: 10 miljoen THB, verdeeld in 100.000 gewone aandelen, met een nominale waarde van 100 THB per aandeel; Aandeelhoudersstructuur: De vennootschap en SuperRich hebben respectievelijk 51% en 49%; Aard van de activiteiten: Distributie van souvenir- en valutawisseldiensten in het openbaar vervoer en/of enig ander gebied dat de Vennootschap en/of haar gelieerde onderneming het recht heeft te gebruiken of te beheren; Omvang van de transactie: De oprichting van de JV Co wordt beschouwd als een verwerving van activa waarvan de omvang van de transactie niet vereist dat het informatiememorandum
krachtens de voorschriften betreffende de verwerving en vervreemding van activa van een beursgenoteerde onderneming wordt bekendgemaakt.