De Raad van Bestuur van Nation International Edutainment Public Company Limited nr. 11/2022, die op 9 augustus 2022 gehouden werd, heeft de volgende belangrijke besluiten genomen: Goedkeuring van de benoeming van de heer Chaiwat Atsawintarangkun tot onafhankelijk bestuurder en voorzitter van het auditcomité ter vervanging van mevrouw Suparanan Tanviruch, die ontslag genomen heeft uit die functies, met onmiddellijke ingang nadat de Raad van Bestuur een goedkeuringsbesluit genomen heeft. De bestuurder zal het mandaat uitoefenen gedurende de resterende termijn van de bestuurders die hij vervangt; Goedkeuring van de benoeming van de heer Chaiwat Atsawintarangkun tot voorzitter van de raad van bestuur, met onmiddellijke ingang, nadat de Raad van Bestuur een goedkeuringsbesluit genomen heeft.

Het auditcomité bestaat uit: Voorzitter van het auditcomité - de heer Chaiwat Atsawintarangkun resterende duur van het mandaat - jaar 9 maanden. Lid van het auditcomité - de heer Phunwarit Martmuang resterende termijn in functie - jaar 9 maanden. Lid van het auditcomité - de heer Stephen Joseph Camilleri resterende termijn van mandaat 1 jaar 9 maanden Secretaris van het auditcomité - de heer Yutthapol Charoenrat.