Nation International Edutainment Public Company Limited kondigt het ontslag aan van Mevr. Tientara Deshjamroen als Senior Accounting Manager Accounting & Financing. Tevens de benoeming aangekondigd van Mej. Juthapa Tungkawijitwat tot Chief Accountant Effective Date of Appointment 22-jun-2022.