Nation International Edutainment Public Company Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het volledige jaar kondigde het bedrijf aan dat de totale inkomsten THB 79.052 miljoen bedroegen, tegenover THB 62.100 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg THB 30.040 miljoen, tegen een bedrijfsresultaat van THB 2.908 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg THB 26.441 miljoen, tegen THB 98.950 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel bedroeg THB 0,07 tegen THB 0,27 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg THB 0,07 tegen THB 0,02 een jaar geleden.