De vergadering van de raad van bestuur van Super Turtle Public Company Limited nr. 4/2023, gehouden op 21 augustus 2023, heeft een resolutie aangenomen die de benoeming goedkeurt van Admiral Prachachart Sirisawat en Mevr. Kornsiri Pinnarat tot onafhankelijk bestuurder en lid van de auditcommissie, ter vervanging van Dhr. Phanwarit Martmuang en Dhr. Stephen Joseph Camilleri, die ontslag hebben genomen uit de functies (respectievelijk), met onmiddellijke ingang nadat de raad van bestuur een resolutie heeft aangenomen die de zaak goedkeurt. De bestuurders zullen het mandaat van bestuurder uitoefenen gedurende de resterende termijn van de bestuurders die zij vervangen.