De Nationale Onderneming voor Leren en Opvoeden heeft op haar gewone algemene vergadering (de Eerste Vergadering) die op 27 december 2023 wordt gehouden, aanbevolen om aan de aandeelhouders voor het boekjaar dat eindigt op 31 augustus 2023 dividenden in contanten uit te keren voor een totaalbedrag van SAR 70.950.000 tegen SAR 1,65 per aandeel, gelijk aan 16,5% van het aandelenkapitaal van de vennootschap. Op voorwaarde dat de aandeelhouders die de aandelen aan het einde van de handelssessie van de dag van de algemene vergadering bezitten en die geregistreerd zijn in het aandeelhoudersregister van het bedrijf bij de Securities Depository Center Company (Edaa) aan het einde van de tweede handelsdag na de vervaldatum, hiervoor in aanmerking komen, en de datum van dividenduitkering zal later worden aangekondigd.