Onder verwijzing naar de aankondiging van de National Company for Learning & Education (NCLE), gepubliceerd op de Tadawul website op 11 november 2022, dat het een kennisgeving had ontvangen van de gunning van een huurcontract voor grondinvesteringen in het district Al-Narjis - Riyadh van Tatweer Building Company, kondigde NCLE de ondertekening aan van het grondhuurcontract met Tatweer Building Company voor de bouw en exploitatie van een onderwijscomplex voor NCLE onder de naam Tarbyh Namouthajiyah scholen. Contractwaarde: Een bedrag van SAR 2,15 miljoen per jaar, met een jaarlijkse verhoging van 4%, vanaf het elfde jaar. De totale waarde van het contract over de gehele looptijd bedraagt 44 miljoen SAR (exclusief BTW).

Details van het contract: Verhuur van grond in het district Al-Narjis - Riyad met een oppervlakte van (9.991 m2) voor de bouw en exploitatie van een onderwijscomplex, voor een periode van 20 Hijri jaar vanaf de datum van ondertekening van het contract. Contractduur: 20 Hijri jaar vanaf de datum van ondertekening van het contract. De contractduur is inclusief twee jaar aflossingsvrije periode die geen huurwaarde met zich meebrengt.