National Company for Learning & Education heeft aangekondigd een grondhuurcontract in het district Qurtubah-Riyadh te hebben getekend met Abdullatif Al-Alshikh en Fahad Almusharef voor de bouw en exploitatie van het scholencomplex Tarbyh Namouthajiyah. Datum van bekendmaking van de gunning: 5 september 2022. Onderwerp van het contract: Een grondhuurcontract voor de bouw en exploitatie van het scholencomplex Tarbyh Namouthajiyah. Datum van ondertekening van het contract: 2 september 2022. Contractwaarde: De totale waarde van het contract over de looptijd bedraagt SAR 49,1 miljoen (exclusief btw). Huur van grond in het district Qurtubah-Riyadh met een oppervlakte van (13.200 m2) voor de bouw van een onderwijscomplex voor een periode van 27 jaar. Details van het contract: Dit contract wordt als nietig beschouwd als de vergunningen om het land als onderwijscomplex te gebruiken door de betrokken autoriteiten niet binnen een periode van 6 maanden na de datum van ondertekening van het contract worden verkregen.
Zevenentwintig (27) jaar vanaf de datum van afgifte van de vergunningen om de grond als onderwijscomplex te gebruiken door de betrokken autoriteiten. Contractduur: De contractduur omvat een aflossingsvrije periode van twee jaar die geen huurwaarde met zich meebrengt.