Nationale Onderneming voor Leren en Onderwijs op de Gewone Algemene Vergadering tot goedkeuring van de aanbeveling van de Raad van Bestuur om aan de aandeelhouders dividenden in contanten uit te keren voor het op 31 augustus 2021 geëindigde boekjaar, voor een totaal bedrag van SAR 34.400.000 tegen SAR 0,8 per aandeel, wat overeenkomt met 8% van het aandelenkapitaal van de onderneming.