Het onderzoek van Bernstein bevestigt het advies en handhaaft het Neutraal advies voor het aandeel. Het koersdoel blijft ongewijzigd en bedraagt nog altijd 1180 GBX.