New Times Energy Corporation Limited (SEHK:166) begint op 29 maart 2023 met de inkoop van aandelen in het kader van het programma dat door de aandeelhouders is gemandateerd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 23 juni 2022. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om maximaal 875.888.099 aandelen in te kopen, wat neerkomt op 10% van het geplaatste aandelenkapitaal. De inkopen zullen leiden tot een verhoging van de intrinsieke waarde en/of de winst per aandeel.

Het inkoopprogramma zal worden gefinancierd uit fondsen die wettelijk beschikbaar zijn voor het doel in overeenstemming met het Memorandum en de Bye-laws van het bedrijf, de Listing Rules, de wetten van Bermuda en alle andere toepasselijke wetten. De bevoegdheid vervalt ten vroegste op de volgende Algemene Vergadering, de datum waarop de volgende Algemene Vergadering moet worden gehouden of de datum waarop de bevoegdheid wordt gewijzigd of ingetrokken in een Algemene Vergadering. Per 23 juni 2022 heeft de vennootschap 8.758.880.988 aandelen in omloop.