New World Department Store China Limited heeft de winstverwachting van de groep voor het op 30 juni 2022 eindigende jaar bekendgemaakt. Voor het jaar dat eindigde op 30 juni 2022 verwacht de groep, op basis van een voorlopige beoordeling van de niet-geauditeerde geconsolideerde managementrekeningen van de onderneming, een verlies toe te schrijven aan aandeelhouders van de onderneming van ongeveer 483,0 miljoen HKD voor het jaar dat eindigde op 30 juni 2022, vergeleken met een verlies toe te schrijven aan aandeelhouders van de onderneming van ongeveer 229,4 miljoen HKD voor het jaar dat eindigde op 30 juni 2021.