New World Department Store China Limited heeft een winstverwachting voor de zes maanden eindigend op 31 december 2022 afgegeven. De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de aandeelhouders van de Vennootschap en potentiële investeerders geïnformeerd dat, op basis van een voorlopige beoordeling van de niet-gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor de zes maanden eindigend op 31 december 2022, de Groep verwacht een verlies toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap van niet meer dan ongeveer HKD 172,0 miljoen voor de zes maanden eindigend op 31 december 2022, in vergelijking met een winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap van ongeveer HKD 41,0 miljoen voor de zes maanden eindigend op 31 december 2021. De daling van de winstgevendheid van de Groep voor de zes maanden eindigend op 31 december 2022 is voornamelijk toe te schrijven aan (i) de impact veroorzaakt door de aanhoudende en langdurige pandemie van COVID-19 en (ii) toegenomen wisselkoersverliezen.