New World Department Store China Limited heeft een niet-gecontroleerde geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar eindigend op 30 juni 2020. De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de aandeelhouders van de Vennootschap en potentiële investeerders geïnformeerd dat, op basis van een voorlopige beoordeling van de niet-geauditeerde geconsolideerde managementrekeningen van de Vennootschap voor het jaar eindigend op 30 juni 2020, de Groep verwacht een verlies toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap van niet minder dan HKD 480 miljoen voor het jaar eindigend op 30 juni 2020, in vergelijking met een winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap van ongeveer HKD 33 miljoen voor het jaar eindigend op 30 juni 2019.