New World Department Store China Limited heeft voorlopige, niet-geauditeerde geconsolideerde groepsresultaten bekendgemaakt voor het jaar dat eindigt op 30 juni 2021. Voor het jaar verwacht de groep een verlies toe te rekenen aan aandeelhouders van de vennootschap van ongeveer HKD 230,0 miljoen in vergelijking met een verlies toe te rekenen aan aandeelhouders van de vennootschap van ongeveer HKD 483,7 miljoen voor het jaar eindigend op 30 juni 2020. De geraamde daling van het verlies is voornamelijk toe te schrijven aan een daling van de bijzondere waardeverminderingen op activa, met inbegrip van goodwill en verlies van de reële waarde van vastgoedbeleggingen die voor het jaar zijn opgenomen, in vergelijking met het jaar dat eindigde op 30 juni 2020; een daling van de bedrijfskosten voor het jaar in vergelijking met het jaar dat eindigde op 30 juni 2020; en een stijging van de nettowisselkoerswinst die voornamelijk voortvloeit uit de veranderingen van de Hongkong dollar ten opzichte van de Renminbi.