New World Department Store China Limited heeft winstverwachtingen afgegeven voor de zes maanden eindigend op 31 december 2020. De groep verwacht een verlies toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap van ongeveer HKD 200 miljoen voor de zes maanden eindigend op 31 december 2020, in vergelijking met een winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap van ongeveer HKD 142 miljoen voor de zes maanden eindigend op 31 december 2019. De daling van de winstgevendheid van de Groep voor de zes maanden eindigend op 31 december 2020 is voornamelijk toe te schrijven aan de opname van het aanzienlijke bijzondere waardeverminderingsverlies op activa, inclusief goodwill voor de warenhuisactiviteiten van de Groep in de Volksrepubliek China.