New World Department Store China Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een omzet aan van HKD 1.130,834 miljoen, vergeleken met HKD 1.360,748 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg 42,284 miljoen HKD, vergeleken met een bedrijfsresultaat van 319,192 miljoen HKD een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg 203,882 miljoen HKD, vergeleken met een netto-inkomen van 142,447 miljoen HKD een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,12 HKD, vergeleken met een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van 0,08 HKD een jaar geleden.