New World Department Store China Limited heeft de winstresultaten bekend gemaakt voor het halfjaar eindigend op 31 december 2021. Voor het halfjaar rapporteerde het bedrijf een omzet van HKD 1.084,56 miljoen vergeleken met HKD 1.130,83 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen HKD 41 miljoen vergeleken met een nettoverlies van HKD 203,88 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,02 HKD vergeleken met een verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van 0,12 HKD een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,02 HKD vergeleken met een verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van 0,12 HKD een jaar geleden.