New World Department Store China Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 30 juni 2020. Voor het volledige jaar kondigde het bedrijf een omzet aan van 2.232,691 miljoen HKD, vergeleken met 3.519,017 miljoen HKD een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg 197,960 miljoen HKD, vergeleken met een bedrijfsresultaat van 204,602 miljoen HKD een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg 483,668 miljoen HKD, vergeleken met een netto-inkomen van 32,663 miljoen HKD een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,29 HKD, vergeleken met een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van 0,02 HKD een jaar geleden.