New York Community Bancorp, Inc. kondigde op 19 maart 2024 aan dat Alan Frank met onmiddellijke ingang werd benoemd tot lid van de Raad van Bestuur om de vacature in te vullen die is ontstaan door het aftreden van de heer Treadwell. De heer Frank werd benoemd tot lid en voorzitter van het Audit Committee van de Board. De raad blijft verdeeld in drie klassen, waarbij de heer Frank benoemd is voor de termijn van de raad die afloopt op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024.

De heer Frank werkte 40 jaar bij Deloitte & Touche LLP, onder andere als auditpartner, en ging in december 2012 met pensioen. Bij Deloitte & Touche gaf hij van 1983 tot 2012 leiding aan teams voor auditdiensten en van 1986 tot 2010 gaf hij leiding aan de auditpraktijken voor consumentenzaken en de middenmarkt in Zuid-Californië. De heer Frank heeft veel ervaring met fusies en overnames, financiële verslaggeving, beursintroducties en snelgroeiende bedrijven.

De heer Frank is momenteel voorzitter van het auditcomité van Andalusian Credit Company, LLC. Hij was eerder directeur van CIT en CIT Bank, N.A., evenals directeur van OneWest Bank N.A. voorafgaand aan de fusie met CIT Bank. De heer Frank is afgestudeerd aan de Universiteit van Zuid-Californië met een Bachelor of Science Degree.