New York Community Bancorp, Inc. kondigde aan dat de Raad van Bestuur een driemaandelijks dividend in contanten van $0,01 per aandeel op de gewone aandelen van het bedrijf heeft vastgesteld. Het dividend is betaalbaar op 17 juni 2024 aan houders van gewone aandelen die op 7 juni 2024 als houders van gewone aandelen staan ingeschreven.