Nexstar Media Group, Inc. kondigt aan dat I. Martin Pompadur op 16 januari 2024 aan de onderneming en haar raad van bestuur heeft meegedeeld dat hij zich niet herkiesbaar stelt als bestuurder. De heer Pompadur zal zijn resterende termijn uitdienen, maar zal terugtreden uit de Raad en als voorzitter van de Nominating and Corporate Governance Committee op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024 van het bedrijf. De intentie van de heer Pompadur om terug te treden uit de Raad heeft niets te maken met een meningsverschil met het bedrijf, het management van het bedrijf of de Raad over enige kwestie met betrekking tot de activiteiten, het beleid of de praktijken van het bedrijf.