Nexstar Media Group, Inc. heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur een driemaandelijks dividend in contanten heeft vastgesteld van $1,69 per gewoon aandeel. Het dividend is betaalbaar op 24 mei 2024 aan aandeelhouders die op 10 mei 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven. Hoewel het bedrijf van plan is om in de nabije toekomst regelmatig kwartaaldividenden in contanten uit te keren, zullen alle volgende dividenden elk kwartaal worden herzien en naar goeddunken van de Raad van Bestuur worden vastgesteld.