NEXT plc (LSE:NXT) begint op 16 mei 2024 met de inkoop van aandelen, onder het programma dat door de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse algemene vergadering op 16 mei 2024 is goedgekeurd. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om tot 19.056.000 aandelen in te kopen, wat 14,99% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt. De minimumprijs die betaald mag worden voor elk gewoon aandeel zal niet minder zijn dan £0,1 de nominale waarde van elk gewoon aandeel en de maximumprijs die betaald mag worden voor elk gewoon aandeel zal niet meer zijn dan 105% boven de gemiddelde middenkoers voor de gewone aandelen uit de dagelijkse officiële notering van de London Stock Exchange voor de vijf werkdagen direct voorafgaand aan de aankoopdatum en de hoogste van de prijs van de laatste onafhankelijke verhandeling van een gewoon aandeel van het bedrijf en het hoogste huidige onafhankelijke bod op een gewoon aandeel van het bedrijf zoals afgeleid van het handelssysteem van de London Stock Exchange.

De teruggekochte aandelen zullen worden ingetrokken. Dit programma zal aflopen na afloop van de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025 of op 16 augustus 2025, indien dit eerder is. Op 20 maart 2024 had het bedrijf 127.125.597 aandelen in omloop en had het geen eigen aandelen.