Nexteer Automotive Group Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2022. Voor het halfjaar rapporteerde de onderneming een omzet van USD 1.791,07 miljoen, tegen USD 1.734,39 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg USD 11,14 miljoen, tegen een netto-inkomen van USD 83,14 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,004 tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van USD 0,033 een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,004, vergeleken met een verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van USD 0,033 een jaar geleden.