NextNav Inc. heeft aangekondigd dat Neil S. Subin tot de raad van bestuur van het bedrijf is toegetreden met ingang van 10 augustus 2022. Subin vervangt Peter Barris, die onlangs benoemd werd tot voorzitter van de raad van bestuur van de Northwestern University. De heer Subin is momenteel Chief Investment Officer bij MILFAM, een kantoor voor éénfamiliebedrijven.

In de loop van zijn carrière is de heer Subin directeur en grootaandeelhouder geweest van een aantal telecommunicatiebedrijven in verschillende cycli van hun groei en ontwikkeling. Hij heeft zich onder meer beziggehouden met het adviseren van bedrijven over de juiste aanpak om de groei en ontwikkeling van hun spectrumactiva te ondersteunen via effectieve financiële en bedrijfsplannen. Hij heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de ondersteuning van transacties voor spectrumactiva die aan verschillende grote telecommunicatiebedrijven verbonden waren, wat tot aanzienlijke waardecreatie voor deze bedrijven heeft geleid.

De heer Subin is actief lid geweest van talrijke raden van bestuur en is momenteel lid van de raden van bestuur van Alimco Financial Corp, Centrus Energy Corp, Frontiersman Holdings Inc, en Quantlab Financial LLC.