Op 19 augustus 2022 kondigde Nielsen Holdings plc aan dat de bieders het overnamebod, het toestemmingsverzoek en het controlewijzigingsbod beginnen in verband met, en elk is uitdrukkelijk afhankelijk van, de overname van de Onderneming overeenkomstig de Transactieovereenkomst van 28 maart 2022, zoals gewijzigd op 19 augustus 2022, door en tussen de Onderneming, Neptune Intermediate Jersey Limited en Neptune BidCo US Inc, zoals van tijd tot tijd verder gewijzigd kan worden. Neptune Intermediate Jersey Limited en Neptune BidCo US Inc. zijn nieuw opgerichte entiteiten, opgericht door een consortium van particuliere beleggingsfondsen onder leiding van Evergreen Coast Capital Corp., een filiaal van Elliott Investment Management L.P., en Brookfield Business Partners L.P., samen met institutionele partners, met het doel de Vennootschap te verwerven.