Op 09 augustus 2022 kondigde Nielsen Holdings Plc aan dat de rechtbankvergadering en de bijzondere vergadering van haar aandeelhouders die op 09 augustus 2022 gehouden zouden worden, uitgesteld zijn; het doel van de vergaderingen was het overwegen van en stemmen over voorstellen om uitvoering te geven aan de transactie die overwogen wordt in de eerder aangekondigde definitieve overeenkomst om het bedrijf te laten overnemen door een particulier aandelenconsortium bestaande uit Evergreen Coast Capital Corp, een filiaal van Elliott Investment Management L.P, en Brookfield Business Partners L.P., samen met andere institutionele partners. Dienovereenkomstig zijn de vergaderingen uitgesteld, zodat het consortium kan proberen een voorlopige overeenkomst af te ronden met The WindAcre Partnership LLC, de uiteindelijke eigenaar van ongeveer 27% van de gewone aandelen van Nielsen.