Nippon Steel Corporation heeft dividendvoorspellingen gedaan voor het hele boekjaar dat eindigt op 31 maart 2025. Met het oog op toekomstige bedrijfsresultaten en andere factoren, en om aandeelhouders een continu hoog rendement te kunnen bieden, is de onderneming van plan het dividendniveau van het boekjaar eindigend op 31 maart 2024 te handhaven, wat resulteert in ¥ 160 per aandeel (inclusief een interim-dividend van ¥ 80 per aandeel).