Nippon Steel Corporation heeft geconsolideerde winstvoorspellingen gedaan voor de eerste helft en het hele jaar van het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2025. Voor de eerste helft verwacht het bedrijf een omzet van ¥4.400,0 miljard, een bedrijfswinst van ¥300,0 miljard, een jaarwinst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van ¥180,0 miljard en een winst per aandeel van ¥195.

Voor het hele jaar verwacht het bedrijf een omzet van ¥8.800,0 miljard, een bedrijfswinst van ¥650,0 miljard, een jaarwinst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van ¥300,0 miljard en een winst per aandeel van ¥326.