Nippon Steel Corporation heeft een interim-dividendvoorspelling gedaan voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2025. Met het oog op de toekomstige bedrijfsresultaten en andere factoren, en om aandeelhouders een continu hoog rendement te kunnen bieden, is de onderneming van plan om het dividendniveau van het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024 te handhaven, wat resulteert in ¥ 160 per aandeel (inclusief een interim-dividend van ¥ 80 per aandeel).