Nissan Motor Co., Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2025. Voor de periode verwacht het bedrijf een netto-omzet van ¥13.600.000 miljoen; een bedrijfsresultaat van ¥600.000 miljoen en een nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van ¥380.000 miljoen of ¥101,6 per aandeel.