Nissha Co, Ltd. heeft de winstverwachting voor de eerste helft eindigend op 30 juni 2018 en het volledige jaar eindigend op 31 december 2018 herzien. Voor de eerste helft verwacht het bedrijf een netto-omzet van 71.000 miljoen JPY tegen een eerdere guidance van 81.000 miljoen JPY, een LBITDA van 1.300 miljoen JPY tegen een eerdere guidance van 3.500 miljoen JPY, een operationeel verlies van 6.100 miljoen JPY tegen een eerdere guidance van 1.300 miljoen JPY, een gewoon verlies van 7.000 miljoen JPY tegen een eerdere guidance van 1.500 miljoen JPY, een verlies toe te rekenen aan aandeelhouders van de moedermaatschappij van 7.400 miljoen JPY tegen een eerdere guidance van 2.400 miljoen JPY en een basisverlies per aandeel van 146.86 JPY tegen een eerdere guidance van 47.40 JPY.86 JPY tegenover een eerdere prognose van 47,40 JPY. Voor het jaar verwacht de onderneming een netto-omzet van 217.000 miljoen JPY tegen een eerdere raming van 227.000 miljoen JPY, een EBITDA van 20.000 miljoen JPY tegen een eerdere raming van 24.800 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 10.200 miljoen JPY tegen een eerdere raming van 15.000 miljoen JPY, een gewone winst van 9.000 miljoen JPY tegen een eerdere raming van 14.500 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van 7.000 miljoen JPY tegen een eerdere raming van 11.000 miljoen JPY en een basisverlies per aandeel van 138,92 JPY tegen een eerdere raming van 21.400 miljoen JPY en een basisverlies per aandeel van 146,86 JPY.92 JPY tegenover een eerdere guidance van 217,23 JPY.