Nissha Printing Co. Ltd. rapporteerde geconsolideerde winstresultaten voor het fiscale jaar eindigend op 31 maart 2017. Het bedrijf rapporteerde een netto-omzet van ¥115.802 miljoen tegen ¥119.796 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg ¥3.904 miljoen tegen bedrijfsinkomsten van ¥10.546 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies bedroeg ¥4.914 miljoen tegenover een inkomen van ¥9.238 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij bedroeg ¥7.408 miljoen tegenover een nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij van ¥6.896 miljoen een jaar geleden. Het gewone nettoverlies per aandeel bedroeg 169,10 yen tegenover een gewone nettowinst per aandeel van 160,72 yen een jaar geleden. Het negatieve rendement op eigen vermogen bedroeg 10,3% tegenover een rendement op eigen vermogen van 10,1% een jaar geleden. De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg ¥ 2.570 miljoen tegenover een nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten van ¥ 14.811 miljoen een jaar geleden. Voor de negen maanden 31 december 2017 verwacht het bedrijf een netto-omzet van ¥140.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van ¥5.500 miljoen, een gewoon inkomen van ¥5.100 miljoen, een netto-inkomen toe te schrijven aan eigenaars van de moedermaatschappij van ¥4.500 of ¥96,48 per aandeel.