(ABM FN-Dow Jones) Het Gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag in de massaclaimzaak van de Vereniging Woekerpolis tegen Nationale-Nederlanden geoordeeld dat de Nederlandse verzekeraar in zijn zogeheten woekerpolissen meer informatie had moeten verstrekken aan klanten en dat er daarom geen contractuele basis is voor bepaalde kosten die in rekening werden gebracht.

Ook waren twee voorbehouden die werden gesteld in de polisvoorwaarden omtrent de kosten volgens het gerechtshof oneerlijk.

Het hof van beroep beoordeelde de langlopende zaak opnieuw na een eerdere uitspraak van de Hoge Raad op 11 februari.

De verzekeraar, onderdeel van NN Group, laat in een reactie weten het niet eens te zijn met de uitspraak, die afwijkt van een eerder oordeel van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam. NN Group benadrukt dat het om een tussentijds oordeel gaat en de verzekeraar heeft besloten in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

"NN gelooft dat het tussentijdse vonnis de wet verkeerd interpreteert." Volgens de verzekeraar zou de rechter moeten uitgaan van de maatschappelijke opvattingen die golden in de tijd dat de levensverzekeringen werden verkocht.

De Vereniging Woekerpolis spreekt in een reactie op de uitspraak van "een mokerslag" voor Nationale-Nederlanden, de Nederlandse verzekeraar van NN Group.

"De verzekeraar heeft volgens het hof kosten ingehouden die niet met de klanten overeen waren gekomen. De uitspraak betekent na 10 jaar procederen een grote overwinning voor de Vereniging Woekerpolis.nl en alle gedupeerde consumenten."

Naast de kosten heeft Nationale-Nederlanden ook nagelaten om klanten te waarschuwen voor het hefboom- en inteereffect, "wat ze wel hadden moeten doen".

Voor het verwijt dat Nationale Nederlanden mogelijk onnodige transacties uitvoerde om extra kosten in rekening te brengen, ook wel bekend als churning, heeft het hof volgens Woekerpolis.nl de verzekeraar toestemming gegeven om tegenbewijs te leveren. Het hof heeft hierover nog geen definitieve uitspraak gedaan.

Analist Jason Kalamboussis van ING stelde vorige week al in een analyse over de kwestie dat een uitspraak over NN waarschijnlijk als referentiezaak zal dienen voor de rechtszaken tegen de andere Nederlandse verzekeraars en andere massaclaims. Dit kan een sneeuwbaleffect veroorzaken, aldus de analist.

ING houdt rekening met een voorziening van 390 miljoen euro voor NN Group en van 488 miljoen euro voor ASR, inclusief de overgenomen activiteiten van Aegon Nederland.

Volgens NN zou het inderdaad kunnen gaan om een substantieel bedrag, maar een exact bedrag noemen is op dit moment volgens de verzekeraar onmogelijk. 

Dinsdagavond zei NN dat het tussentijdse vonnis overigens geen verplichting geeft om klanten te compenseren. 

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer