De Raad van Bestuur van NNN REIT, Inc. kondigt een kwartaaldividend aan van 56,5 cent per aandeel, betaalbaar op 15 november 2023 aan aandeelhouders die op 31 oktober 2023 in het aandelenregister zijn ingeschreven.