Na drie kwartalen werd 2023 gekenmerkt door een daling van de omzet met 5 % en een daling van de operationele winst met 21 %. Een andere tegenvaller: oplopende voorraden die de behoefte aan werkkapitaal doen toenemen, resulterend in een negatieve kasstroom dit jaar.

In plaats van vol in te zetten op 5G en de modernisering van hun netwerken, hebben de operators duidelijk besloten hun infrastructuurinvesteringen uit te stellen en zich in plaats daarvan te concentreren op schuldafbouw - een keuze die noodzakelijk is geworden door de stijgende rente.

Echter, hun eigen voorraden bereiken kritieke niveaus, wat zou moeten leiden tot een zeer spoedige hervatting van de orders. De situatie van Nokia's werkkapitaalbehoefte zou dus moeten normaliseren in het vierde kwartaal. Ondanks de moeilijke omstandigheden verwacht het Finse bedrijf een jaar dat min of meer vergelijkbaar is met voorgaande jaren.

Nokia, waar we in oktober nog een analyse van maakten, heeft sinds de overname van Alcatel te maken met een groeistop. Ondanks alles heeft het herstructureringsprogramma geleid tot echte winst: de operationele winst is de afgelopen jaren verdubbeld, terwijl het aantal uitstaande aandelen begon te dalen door de inkoop van eigen aandelen.

Het bedrijf zou er misschien goed aan doen om de inkoop van eigen aandelen te versnellen. Alleen al de tegeldemaking van zijn patentportfolio - het kroonjuweel dat een operationele marge van maar liefst 70 % genereert - levert jaarlijks tussen de 800 en 900 miljoen € op.

Met een veelvoud van tien keer de winst vertegenwoordigt dit segment op zichzelf al tussen een derde en een kwart van de geconsolideerde operationele winst, en meer dan de helft van de ondernemingswaarde. Voor een bedrijf dat in het westen een duopolie vormt met Ericsson sinds de uitsluiting van Huawei kan zo'n waardering niet anders dan de aandacht trekken.