Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust heeft aangekondigd dat de Trustees van de REIT een uitkering van $0,03 per eenheid hebben vastgesteld voor de maand december 2023, wat op jaarbasis $0,36 per eenheid betekent. De uitkering zal op 15 januari 2024 betaalbaar worden gesteld aan de houders van deelnemingsrechten die op 29 december 2023 als zodanig zijn geregistreerd.