NOV Inc. heeft een winstverwachting afgegeven voor het tweede kwartaal en het volledige jaar 2024. Voor het tweede kwartaal verwacht het management een stijging van de geconsolideerde jaaromzet van één tot 5%.

Voor het volledige jaar 2024 verwacht het management dat de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten met één tot enkele procenten zullen stijgen.