NOV Inc. verwacht zijn driemaandelijkse dividend in contanten op gewone aandelen te verhogen van $0,05 per aandeel naar $0,075 per aandeel, een verhoging van 50%. Het eerste verhoogde kwartaaldividend van $0,075 per aandeel zal naar verwachting worden uitbetaald in het kwartaal dat eindigt op 30 juni 2024, maar de vaststelling en uitbetaling van toekomstige dividenden is uitsluitend ter beoordeling van de Raad van Bestuur van het bedrijf.