De Raad van Bestuur van NOV Inc. heeft een terugkoopplan goedgekeurd op 25 april 2024.