NOV Inc. kondigde aan dat, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Bestuur van het bedrijf, het bedrijf ook van plan is om een aanvullend dividend vast te stellen voor het kwartaal dat eindigt op 30 juni 2025. Het bedrag van een dergelijk aanvullend dividend zal naar verwachting minimaal 50% zijn van de overtollige vrije kasstroom minus het kapitaal dat in 2024 via basiskwartaaldividenden en aandeleninkopen aan aandeelhouders is terugbetaald.