NOV Inc. kondigde aan dat de Raad van Bestuur het reguliere driemaandelijkse dividend in contanten van $0,05 per gewoon aandeel heeft vastgesteld, betaalbaar op 22 december 2023 aan elke aandeelhouder die op 8 december 2023 in het aandelenregister staat ingeschreven.