Overzicht

● Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

● Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf goed in vergelijking met zijn sector.


Sterke punten

● De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.

● Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.

● Analisten hebben de positieve ontwikkeling van de activiteiten van de groep ondersteund door hun verwachtingen voor de winst per aandeel aanzienlijk naar boven bij te stellen.

● In de afgelopen twaalf maanden zijn de adviezen van analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.


Zwakke punten

● De groeivooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn zeer zwak, volgens de consensusramingen van Standard & Poor's.

● De bedrijfswaarde in verhouding tot de omzet van de onderneming, geschat op 4.04 maal de omzet van de onderneming, is relatief hoog.

● Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.

● De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.

● De omzetverwachtingen van de analisten van de onderneming zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Een terugval in de activiteit wordt nieuw verwacht.

● De publicaties van de groep hebben in het verleden vaak teleurgesteld met relatief grote negatieve afwijkingen van de verwachtingen.