Novartis India Limited heeft op de vergadering van de Raad van Bestuur van 19 mei 2022 een slotdividend van INR 10 per aandeel (met een nominale waarde van INR 5 per aandeel) aanbevolen voor het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring door de aandeelhouders van de Vennootschap op de komende jaarlijkse Algemene Vergadering. Bijgevolg zal het genoemde slotdividend, indien het door de aandeelhouders wordt goedgekeurd, op of na 2 augustus 2022 worden uitbetaald.